Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nollkupongare

 

En nollkupongare (diskonteringspapper) är egentligen ett skuldebrev som löper utan ränta. Istället ges det ut till ett pris som understiger det nominella beloppet. Eftersom det inte utgår någon årlig avkastning, sker all beskattning vid försäljning eller inlösen. Emissionspriset beror på löptid och ränteläge.

Har du löst in eller sålt nollkupongare, ska du ta upp avyttringen till beskattning i inkomstslaget kapital. Avyttringsdag är den dag återbetalning görs eller vid försäljning, den dag avräkningsnota upprättas.

 

Referens: Skatteverket