Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nettovinst

 

En nettovinst är den totala vinst (även kallad inkomst) som ett företag fått och som anges i företagets resultatrapport.

Den kallas ibland för ett slutresultat och utgör grunden för flera viktiga indikatorer som vinst per aktie. Eftersom nettovinsten utgör ett slutresultat är den ett viktigt värde i utvärderingen av ett företags lönsamhet under en viss tid.

Nettovinsten för ett företag beräknas genom att dra av alla kostnader och utgifter från de totala intäkterna. Därefter drar man av eventuell betalad skatt och resultatet blir då nettovinsten för den period man undersöker.

En nettovinst kan betalas ut som utdelning till aktieägarna eller återinvesteras i verksamheten.

Referens: IG Trading