Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nettoskuldbörda

 

Den skuldbörda som återstår efter att en gäldenär sålt den egendom som han och hans familj inte är i direkt behov av enligt skuldsaneringslagen.

Referens: Finansportalen