Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Netto

 

Avdrag för kostnad, rabatt eller skatt.

Netto är ett begrepp som används för att beskriva en kvantitet, en vikt eller liknande efter avdrag. Det motsatta av nettot, brutto, innebär ett värde före avdrag. Netto och brutto används oftast i handel och ekonomiska sammanhang.

I ett ekonomiskt sammanhang avser netto ett belopp som lön och inkomst, medan i handelssammanhang används netto till exempel en vikts vikt, till exempel vikten av en burk, etc.

Referens: Finansportalen