Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Negativ tidsspread

 

Optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma lösenpris men olika löptid. En negativ tidsspread ger vinst om den underliggande varans pris sjunker.

Referens: Dokumera