Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Negativ ränta

 

Minusränta, eller negativ ränta, betyder att räntesatsen sätts under noll. Det betyder att räntan får en motsatt effekt mot vad man vanligtvis är van med. En person som sätter in pengar på en bank och får vanligtvis ränta på dessa. Men om banken istället erbjuder minusränta kommer personen få betala pengar för att få ha dessa på banken.

Det är enbart vid inlåning som begreppet minusränta används. Orsaken är att någon bank aldrig skulle erbjuda minusränta på utlåningsverksamheten. Det skulle nämligen innebära att låntagaren skulle få pengar om ett lån tecknades. Ju större lån desto mer pengar skulle behöva betalas ut.

Det kan även låta bakvänt och för många osannolikt att en bank skulle erbjuda minusränta vid inlåning eftersom det skulle innebära att spararna måste betala för att ha pengarna på banken. Men det har skett vid ett flertal tillfällen.

 

 

Referens: Sverigekontanter