Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nationalräkenskaper

 

En statistisk redovisning i kontoform, med inkomster och utgifter, av Sveriges ekonomi uppdelat på olika institutionella sektorer. Nationalräkenskaperna övergick under 2014 till det europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, som är ett moderniserat EU-anpassat nationalräkenskapssystem. Genom den internationella standarden gör man det möjligt att jämföra olika länder på ett rättvisande sätt.

Referens: Ekonomifakta