Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Nationalekonomi

 

En vetenskap som studerar knappa resursers användning. Makroekonomi behandlar ekonomin i större skala inom och mellan nationalstater, medan mikroekonomi är inriktad på beslutsfattande främst hos enskilda individer och företag.

Referens: Ekonomifakta