Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Momsredovisning

 

Momsredovisning innebär att den som är momsskyldig redovisar moms till Skatteverket.

 

Momsregistrerade företag måste lämna momsredovisning.

Moms ska betalas på majoriteten av alla varor och tjänster. Den som driver eget företag ska betala och redovisa moms till staten genom Skatteverket, och måste anmäla sig för att bli momsregistrerad. Vid en momsregistrering får företaget ett momsregistreringsnummer av Skatteverket.

Det finns två typer av moms, ingående moms och utgående moms. Ingående moms är momsen på det ett företag köper och det är den moms du som företagare har rätt att få tillbaka. Den utgående momsen är den moms som läggs på de varor och tjänster en företagare säljer. Momssatsen varierar beroende på typ av vara och tjänst, men den är antingen 6 procent, 12 procent eller 25 procent. Det är den utgående momsen du som företagare måste redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden, det vill säga skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, ska företagaren antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

 

Hur ska momsen redovisas?

Momsen kan redovisas med hjälp av två olika metoder, bokslutsmetoden (kallas även kontantmetoden) och faktureringsmetoden. Bokslutsmetoden får ett företag använda om det har en årsomsättning på mindre än tre miljoner kronor. Metoden innebär att företaget bokför när det får betalt från kunden eller betalar för ett inköp. Faktureringsmetoden måste användas om företaget har en omsättning som är större än tre miljoner kronor per år. Faktureringsmetoden innebär att företaget måste bokföra dels när det får eller skickar en faktura, och dels när betalning sker.

Les mer här!

 

Referens: Visma