Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Moderbolag

 

Bolag som antingen äger minst 50 procent av aktierna eller minst halva röstetalet i ett eller flera andra bolag (dotterbolag) eller som på något annat sätt, till exempel genom avtal, ensamt har ett bestämmande inflytande över företaget och en betydande andel i resultatet.


Referens: Finansportalen