Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Mikroekonomi

 

Den del av nationalekonomin där ekonomiska aktörers beteende studeras. Till exempel studeras konsumenters eller beslutsfattares beteende på marknaden. Inom mikroekonomin utgår man ofta från individers beteende som rationellt.

Referens: Ekonomifakta