Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Merchanting

 

Köp/vidareförsäljning. En tjänst som uppkommer i samband med varuhandel och ingår i produktions- och exportvärdet. I den svenska statistiken utgörs den av svenska företags köp och försäljning av produkter som tillverkas och sedan sålts utomlands utan att passera den svenska gränsen.

Referens: Ekonomifakta