Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Mega

 

Prefix för energibenämning. Mega (M) = 1 000 000. 1 megawattimme, MWh = 1 000 000 wattimmar.

Referens: Ekonomifakta