Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Medlingsinstitutet

 

Statlig myndighet som har ansvar för att medla i arbetsmarknadskonflikter och verka för en väl fungerande lönebildning.

Referens: Ekonomifakta