Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Materiell tillgång

 

En tillgång som går att ta på, t ex pengar, fastigheter eller mark. Jämför immateriell tillgång.

Referens: Ekonomifakta