Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marknadsvärde

 

Det värde som ges en vara, tillgång eller tjänst på en fri marknad.

Referens: Ekonomifakta