Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her!



 

 
 

 


Marknadsrörelse

 

Exempel:

Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på sig. Marknadsvolatiliteten var hög vid tiden kring valet, vilket illustreras av det amerikanska VIX-indexet, men återgick sedan till normala nivåer redan dagen efter valet.

Oljepriset steg från 49 till 52 dollar per fat i november. Uppgången kom i slutet av månaden då det stod klart att OPEC-länderna skulle minska sin oljeproduktion med 1,2 miljoner fat per dag från och med januari 2017.

Under den senaste månaden har vi sett en kraftig ränteuppgång i USA. Den amerikanska tioåriga statsräntan steg med hela 0,56 procentenheter och låg vid utgången av november på 2,4 procent.


Referens: Odinfonder