Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marknadspris

 

Marknadspris är en term inom marknadsekonomin. Marknadspris betecknar det pris som bildas på en marknad som ett resultat av  utbud och  efter-frågan på en viss vara under en viss tidsperiod. Marknadspriset är ett uttryck för varans eller tjänstens marknadsvärde.


Referens: Wikipedia