Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marknadsmisslyckande

 

Marknadsmisslyckanden uppstår när en fri marknad inte själv ger upphov till samhällsekonomiskt effektiva lösningar. Du kan läsa mer om marknadsmisslyckanden i Klas Eklunds bok Vår ekonomi - i korthet 

Referens: Ekonomifakta