Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marknadsmanipulation

 

Marknadsmanipulation innebär att man på något sätt försöker manipulera eller vilseleda marknaden, t.ex. genom ett visst handelsbeteende eller genom att sprida vilseledande information. Nedan finns exempel på beteenden som kan vara marknadsmanipulation.

 

Handel med småposter ("enpetare")

Detta beteende kallas ibland för ”enpetare” och är samlingsbegreppet för den typ av handel där någon med små poster försöker påverka prisbilden eller betalkursen för ett visst värdepapper. Beteendet innebär att man vid ett eller flera tillfällen köper eller säljer en post om en enda aktie för att ”peta upp” eller ”peta ner” betalkursen. Det behöver egentligen inte nödvändigtvis bara gälla köp av en enda aktie utan all typ av handel där man med små medel försöker påverka prisbilden.

Handel med sig själv

Att lägga matchande köp- och säljorder i marknaden och på så sätt åstadkomma en affär där du är både köpare och säljare är ett beteende som kan utgöra marknadsmanipulation, eftersom det kan ge andra investerare en felaktig bild av ett värdepappers egentliga pris och omsättning. Detsamma gäller om det är två olika personer på köp- respektive säljsidan som agerar i samförstånd. Ett exempel på det är om en person lägger en köporder på sitt privata konto och en matchande säljorder på sitt företags konto.

Om du av skatteskäl önskar flytta ett innehav mellan två egna konton, t.ex. ett aktie- och fondkonto och ett ISK, är det inte tillåtet att göra det själv i marknaden genom att lägga matchande köp- och säljorder. Kontakta istället den bank du ska göra affären på för att få hjälp att göra den på ett korrekt sätt.


Referens: Avanza