Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marknadsanalys

 

Marknadsanalys är en analys av en befintlig marknad, i syfte att finna behov eller skapa ett behov för marknadens aktörer. En marknadsanalys brukar innefatta en beskrivning på nuläget av företagets marknader, kundrelationer och den interna organisationen (omvärldsanalys,  relationsanalys  och intern analys). Utifrån dessa skapas sedan kundstrategier, relationsstrategier och organisations-strategier. För att kontrollera detta brukar olika typer av nyckeltal skapas.


Referens: Wikipedia