Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marginalinkomst

 

Inkomsten från en extra timmes arbete eller, mer allmänt, den intäkt som genereras då man ökar produktionen med en enhet.

Referens: Ekonomifakta