Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Marginalavkastning

 

Term som åsyftar den ytterligare avkastning som en extra insatt resursenhet ger.

Referens: Ekonomifakta