Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Maastrichtkriterierna

 

De fem kriterier som avgör huruvida ett EU-land är redo att anta euron som sin valutaPrisstabilitet, Underskott i den offentliga sektorns finanser, Offentlig skuld, Räntenivå och Stabil växelkurs. Också kallad konvergenskriterierna.

Referens: Ekonomifakta