Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon S

 
SA-skatt
Saldo
Saldobesked
Säljbara aktier - se Säljbara värdepapper
Säljbara värdepapper
Saltsjöbadsavtalet
Sambeskattning
Samhällsekonomi
Sammanslutning
SAX2000
SCB
SBI/ SBI-listan
Schablonavdrag
Schablonmetoden
SEC – Securities and Exchange Commission
Sedel - se Bank note
Sedelutgivande bank - se Bank of issue
Serielån
Servitut
Share warrant
SICAV-fond
SINK
SIX Financial Information
Självdeklaration
Skandia
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Skatt på arbete
Skatt på kapital
Skatt på varor och tjänster
Skattebas
Skattedeklaration
Skattekil
Skattekonto
Skattekontor
Skattekraft
Skattekvot
Skattesats
Skattetillägg
Skattetryck
Skatteunderlag
Skift
Skiktgräns
Skolpeng
Skuldebrev
Skuldkvot
Skuldsaneringslag
Skuldsättningsgraden
Skönstaxering
Slaktvärde
Sluten fond
Slutlig skatt
SME-företag
SMED
Små företag
Social dumping
Sociala avgifter
Sociala klausuler
Socialbidrag
Socialisering
Socialism
Solidariskt betalningsansvar
Solidarisk lönepolitik
Soliditet
Solvent
SOX
Sparbanken Eken
Sparbanken Göinge
Sparbanken Lidköping
Sparbanken Rekarne
Sparbanken Sjuhärad
Sparbanken Skaraborg
Sparkvot
Spekulation
Split
Spotmarknad
Spread
SSE
Stabiliseringspolitik
Stagflation
Stagnation
Stamaktie
Startkapital
Statens lånebehov
Statens skatteinkomster
Statens skatteintäkter
Statlig lönegaranti
Statsbudget
Statsbudgetens saldo
Statsbudgetens totala inkomster
Statsbudgetens totala utgifter
Statslåneräntan
Statsobligation
Statsobligationslån
Statspapper
Statsskuld
Statsskuldsväxel
Statsvärdepapper
Stibor
Stiftelse
Stop loss
Stordriftsfördelar
Strejk
Strejk, vild
Strejkvarsel
Stridsåtgärd
Strukturell arbetslöshet
Strukturomvandling
Strut – Straddle på eng
Styrelse
Styrränta
Ställa ut optioner
Stämpelskatt
Stängning av option eller termin
Stöd
Stödköp
Subprimelån
Substansvärde
Substitutionselasticitet
Subvention
Successiv vinstavräkning
Svart marknad
Svenska Handelsbanken
Svenska modellen
Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Sveriges Stadsskuld
Swap
Swedbank
SWIFT
Synergieffekter
Sympatiåtgärd
Sysselsatt kapital
Sysselsättning
Sysselsättningsandel
Sysselsättningskvot
Systerföretag
Säkerhet - se Borgen
Säljkurs - se Bid
Säljoption
Säljorder
Säljsignal
Särbeskattning
Säsongsrensad
 
 
 

 

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten.

Skatteverket bidrar med förutsättningar i vardagen för dig som privatperson och företagare. Det ska vara enkelt att följa regler och förutsägbart vad som gäller. Du ska kunna vara trygg i att det blir rätt både för din egen del och att andra bidrar med det som de ska.

Alla privatpersoner och företagare ska ha samma möjligheter och villkor när de kontaktar oss oavsett kön och ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning; funktionsuppsättning eller sexuell läggning.

Det svenska samhället bygger på att alla som arbetar ska betala skatt. Skatten är olika i varje kommun och varierar beroende på hur mycket du tjänar. Skatten används till bland annat sjukvård, vägar och äldreomsorg.

Referens: Skatteverket