Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon R

 
Rak amortering
Rak ränta
Rating
Rationalisering
Reaförlust
Real
Real växelkurs
Realekonomisk fördelning
Realisationsvinst
Realiserad
Realkapital
Reallön
Realränta
Realräntelån / realränteobligationerr
Realvärde
Reassurans - se Återförsäkring
Reavinst
Reavinstbeskattning
Recession
Redovisning
Redovisningsbyrå
Redovisningskonsult
Redovisningssystem
Referensränta
Referensår
Reflation
Regleringsbrev
Regression
Regresskrav
Regressrätt
Reinvesterande fond
Reklamation
Reklamskatt
Rekyl
Relativ kostnad
Remburs
Rentier
Repa
Reporäntan
Reseavdrag
Reservationslön
Reskontra
Restavgift
Resultat
Resultatlön
Resultaträkning
Resurs Bank
Resursutnyttjande
Retail - se Detaljhandel
Retentionsrätt
Return Of Investment, ROI - se Avkastning
Reuterskärm
Revalvering
Revenue - se Omsätting
Revers
Revision/ Revisor
Riksbanken
Riksgälden
Riksgäldskontoret
Riksobligation
Riktad emission
Riskkapital
Riskkapitalbolag
RIX - se Betalingssystem
ROT-avdrag
Royalty
RSI – Relative Strength Index
Rubber futures - se Gummiterminter
Rulla option
Rullande budget
RUT-avdrag
Räkenskapsår
Ränta
Ränta-på-ränta effekt
Räntabilitet
Ränteavdrag
Räntefond
Räntefot
Räntejustera
Räntejusteringsdag
Räntelagen
Räntemarginal
Räntenetto
Räntepunkt
Ränterisk
Ränterörlighet
Räntesats / räntefot
Ränteskillnadsersättning
Ränteskillnadsersättning
Räntetäckningsgrad
Räntetrappa
Rätt till betalkonto
Råvara
Råvarubörs
Rörelsedrivande bolag
Rörelsekapital
Rörelseresultat
Rörlig lön
Rörlig renta - se Bindingstid
Rörlig växelkurs
Rörliga kostnader
Röststark aktieägare
 
 
 
 
 
 
Bild: Europeiska Centralbanken

 

Ränta är kostnaden för kredit eller avkastning på sparande. Om någon lånar pengar från en bank är räntan det som personen betalar för lånet. Vid sparande i en bank är räntan den avkastning som personen får på sitt sparande.

Ekonomer skiljer mellan "nominell ränta" och "realränta", men vad är skillnaden och vad spelar den för roll?

Den nominella räntan är den avtalade och betalda räntan. Det är t.ex. den ränta som husägare betalar på sina lån eller den avkastning sparare får på sina insättningar. Låntagare betalar den nominella räntan och sparare får den.

Men det är inte bara den nominella betalningen som är intressant för låntagare och sparare, utan också hur mycket varor, tjänster och annat de kan köpa för pengarna. Ekonomer kallar detta för köpkraft. Normalt sjunker den med tiden när priserna stiger på grund av inflation.

Genom att dra bort den här förlusten i köpkraft från den nominella räntan kan låntagare och sparare beräkna realräntan på sina lån och sitt sparande.

Referens: Europeiska Centralbanken