Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon Ö

 
Ölands Bank
Öppen aktiefond
Överbelåning
Överförmyndare
Överhypotek
Överkurs
Överköpt
Överskjutande skatt
Överskuldsätta
Översåld
Överteckning
Övertrassera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Pixabay