Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Wikipedia

 

I Sverige så är det en marknadsbaserad blandekonomi och det finns en omfattande skattefinansierad sektor och omfördelning av inkomsterna. Sverige är ett industriland och till och med ett av de rikaste länderna i världen. Valutan här är svensk krona, även förkortat SEK. De privata företagen som finns i Sverige står för hela 90 procent av landets industriella produktion. Tjänsteproduktionen däremot utgör omkring 70 procent av BNP, lantbruket 2 procent och det sysselsätter även 2 procent av arbetsstyrkan. Sverige är ett land som har ett otroligt modernt distributionssystem där det finns bra interna och externa kommunikationsmedel och en väl utbildad arbetsstyrka. Handeln som sker med de andra europeiska länderna har en stor betydelse för Sveriges utrikeshandel. Det är som så att Tyskland är en av de viktigaste handelspartnerna som Sverige har. Förr om åren så var jordbruket en viktig del av Sveriges ekonomi men det har successivt minskat i sin betydelse ända sedan den andra halvan av 1800-talet. Det finns stora tillgångar av skog, mineraler och andra naturtillgångar och det ihop med teknologi och effektiv organisation så är Sverige ett mycket framgångsrikt exportland. 

Referens: narlingslivsforskning.se