Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Mapcarta

 

Mitt ute på slättlandskapet strax utanför Skänninge ligger Marstad. Mjukt rundade kullar bryter av det flacka åkerlandskapet. Mellan kullarna ligger den lilla Marstadsjön som omges av den ovanliga naturtypen kalkkärr.

I Marstad är jordmånen rik på kalk. När senaste inlandsisen höll på att smälta bort från Sverige, dröjde den sig kvar lite extra länge i dessa trakter. I väntan på väderomslag avsattes mycket kalkrikt sand och grus som formade det kulliga landskapet. På Marstad backar växer en så kallad kalktorrängsflora.

Ett stort isblock som lossnat blev liggande kvar länge. När isblocket så småningom smälte hade det blivit en sänka på dess plats, en så kallad dödisgrop. I sänkan ligger idag Marstadsjön. Runt sjön är marken blöt och fuktig av kalkrikt vatten. Här har en särskild kalkkärrsflora utvecklats. 

Bland videbuskarna kan du hitta orkideér som ängsnycklar och vaxnycklar som blommar i juni. Strax innan slåttern i september blommar den skira vita slåtterblomman tillsammans med violetta ängsväddar. Kalkkärren och kalktorrängarna bjuder på en somrig blomsterupplevelse som vi kan njuta av tack vare att området sköts med slåtter och betesdjur. 

Lite mer svårskådade är de ovanliga små snäckorna kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka som gömmer sig nere bland tuvorna i kärret. Även den gulbukiga jättevapenflugan är en sällsynt doldis som är specialiserad på små upprinnor med kalkrikt vatten.

Marstad naturreservat är en del av Marstad natura 2000-område.

Referens: Länsstyrelsen Östergötland