Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Samuelssons Rapport

 

En lågkonjunktur är en betydande nedgång i den ekonomiska aktiviteten som pågår i mer än ett par månader. Det är synligt inom industriproduktion, sysselsättning, realinkomst och grossisthandel. Den tekniska indikatorn för en lågkonjunktur, även kallat recession är två på varandra följande kvartaler av negativ ekonomisk tillväxt, mätt av landets bruttonationalprodukt (BNP).

Lågkonjunktur är en vanlig, men obehaglig, del av konjunkturcykeln. Enstaka kris händelser kan dock ofta utlösa uppkomsten av en lågkonjunktur. Den globala lågkonjunkturen 2009 gav stor uppmärksamhet åt de riskabla investeringsstrategier som används av stora finansinstitut, tillsammans med det finansiella systemets globala karaktär. Till följd av den vida globala lågkonjunkturen led ekonomierna i praktiskt taget hela världens utvecklade och utvecklingsländer stora ansträngningar. Många regeringspolitiska åtgärder genomfördes för att förhindra en liknande framtida finanskris som följd. Vanligtvis går en lågkonjunktur från sex till 18 månader, och räntorna faller vanligtvis under dessa månader för att stimulera ekonomin.

Referens: Samuelssons Rapport