Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon K

 
Kalenderkorrigerad
Kalkylränta
Kapacitetsutnyttjande
Kapital
Kapitalbalans
Kapitalbeskattning
Kapitalflöde
Kapitalförsäkring
Kapitalförslitning
Kapitalförvaltning
Kapitalinkomstskatt
Kapitalintensiv produktion
Kapitalism
Kapitalist
Kapitalkostnad
Kapitalmarknaden
Kapitalomsättningshastighet
Kapitalskatt - se Kapitalinkomstskatt
Kapitalstock
Kartell
Kassaflöde 
Kassaflödesanalys
Kassaregister
Kassasystem
Kennedyrundan
Keynesianism
Kilowattimme
Klassisk arbetslöshet
Koldioxidekvivalenter
Koldioxidintensitet
Kollektiva nyttigheter
Kollektiva varor
Kollektivavtal
Kommanditbolag
Kommandoekonomi
Kommission
Kommissionen
Kommissionär
Kommunal inkomstskatt
Kommunala sektorn
Kommunalförbund
Kommunism
Komparativa fördelar
Kompetens
Komplementär
Kompletteringsregeln
Koncern
Koncernbidrag
Kondenskraftverk
Konjunktur
Konjunkturcykler
Konkurrens
Konkurrenskraft
Konkurrensutsatt sektor
Konkurs
Konsolidera
Konsumentprisindex
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumtionsutgifter
Kontantinsats
Kontantmetoden
Kontoklass
Kontraktiv
Kontrolluppgift
Konvergenskrav
Konvertering
Konverteringslån
Konverteringsvillkor
Konvertibel (obligation)
Konvertibelt skuldebrev
Konvertibla vinstandelsbevis eller KVB
Kooperativ
Korglån
Korspriselasticitet
Korsvist ägande
Korta - se Blanking
Kort marknad
Kort ränta
Kort sikt
Kostnad
Kostpris
KPI
KPIF
Kredit
Kreditfaktura
Kreditförlust
Kreditgräns
Kreditinstitut
Kreditlimit - se Kreditgräns
Kreditmarknad
Kreditprövning
Kredittid
Kreditupplysningsföretag
Kvitto
Kvot
Kundfordran
Kundförluster
Kupong
Kupongaffärer - se Kupong
Kupongens utbetalingsdag - se Kupong
Kupongränta
Kupongskatt
Kurs
Kursdatum - se NAV-kurs
Kurslista
Kurtage
Kvittning
Kyoto-överenskommelsen/ Kyotoprotokollet
Köp av verksamhet
Köpbrev - se Bill
Köpekontrakt och Köpebrev
Köpkraft
Köpkraftsparitet
Köpkurs - se Bid
Köpnota - se Bid
Köpoption
Köporder - se Bid
Köpsignal
Köpt strut
 
Bild: breakit.se

 

I åratal var stora delar av Sveriges asfaltmarknad uppgjord. När den röjdes upptäcktes den största kartellen i svensk historia, men mannen som avslöjade den var inte förvånad.

2009 avslutades en nästan sex år lång rättsprocess mot Sveriges fyra största asfaltföretag. Konkurrensverket, som utrett fallet, menade att företagen i ett knappt decennium delat upp marknaden sinsemellan – både den privata, statliga och kommunala.

Man hade kommit överens om vilka företag som skulle vinna upphandlingarna, och konsekvent tagit överpriser på uppemot 30 procent. Att kartellen till slut kunde avslöjas hängde på ett tips som kom 2001 från en före detta anställd på NCC, ett av de största asfaltbolagen.

“Jag satt ute i skärgården, jag hade tagit någon dags semester i samband med en helg, när telefonen ringde. Han sa att han hade något viktigt att berätta, och till slut övertygade han mig om att åka in till kontoret”, säger Anders Gerde, idag pensionerad sakkunnig på Konkurrensverket, som var en av de som drev målet mot asfaltföretagen.

Den före detta NCC-anställde menade att det fanns en kartell på asfaltsidan av beläggningsbranschen, och att den funnits i decennier, förmodligen sedan andra världskriget......

Referens: breakit.se