Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Pixabay

 

Ofta hör man begreppet juridisk person men utan att helt förstå vad det är det handlar om. Det är främst eftersom ordet person är inkluderat och man helt naturligt drar slutsatsen om att det är en person som det talas om. En juridisk person kan vara, men är inte nödvändigtvis en fysisk person. Med andra ord kan det handla om ett företag, en organisation, en förening eller liknande. En juridisk person förhåller sig vissa rättigheter. De har bland annat rätt att överföra rättigheter, ingå avtal, dra på sig skulder och äga tillgångar.

Ofta hör man begreppet juridisk person men utan att helt förstå vad det är det handlar om. Det är främst eftersom ordet person är inkluderat och man helt naturligt drar slutsatsen om att det är en person som det talas om. En juridisk person kan vara, men är inte nödvändigtvis en fysisk person. Med andra ord kan det handla om ett företag, en organisation, en förening eller liknande. En juridisk person förhåller sig vissa rättigheter. De har bland annat rätt att överföra rättigheter, ingå avtal, dra på sig skulder och äga tillgångar.

Vad är en juridisk person?

Exempel på juridiska personer är bland annat kommuner och landsting, föreningar och stiftelser, handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag. Även svenska staten räknas som en juridisk person. Det finns många fördelar med att låta företagsformen vara en juridisk person, bland annat eftersom det personliga ansvaret blir mindre påtagligt. Istället är det företaget i helhet som ansvarar för att åtagandena blir korrekta och att företaget rör sig inom ramarna för inom svensk lag.

Skyddet bakom en juridisk person är dock inte helt vattentätt om man nu skulle få för sig att begå brott. Domstolen har nämligen rätt att besluta att personerna bakom företaget är skyldiga till brott och de kan därmed hållas ansvariga, trots att ansvaret egentligen ligger på företaget.

Referens: ageras.se