Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Pixabay

 

Statistiknyhet från SCB 2018-09-04 9.30

Bytesbalansen visade ett överskott på 10 miljarder kronor under andra kvartalet. Motsvarande kvartal föregående år uppgick överskottet till 36 miljarder kronor. Minskningen förklaras främst av minskade överskott i handelsbalans och tjänstebalans och ett ökat underskott i avkastning på kapital.

Bytesbalansen uppvisar säsongsmönster och är i regel lägre under andra kvartalet, då primärinkomster påverkas av att många svenska bolag lämnar utdelning.

Handelsbalansen gav ett överskott på 20 miljarder kronor vilket är en minskning med 14 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Importen steg mer än exporten vilket medförde ett lägre överskott i handelsbalansen.

Referens: SCB