Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Pixabay

 

Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från den verksamheten. Du behöver inte begära grundavdrag, det medges automatiskt.

För att få helt grundavdrag, krävs det att du har bott i Sverige under hela året (inkomståret). Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är. Se tabellerna i länkarna.  

Men om 90 procent eller mer av dina inkomst på lön, arvode eller liknande för det aktuella inkomståret deklareras i Sverige har du rätt till grundavdrag för hela året, även om du bodde här del av år. Du måste då begära detta själv i din inkomstdeklaration under Övriga upplysningar.

Om du inte har bott i Sverige under hela året får du ett reducerat grundavdrag. Då får du grundavdrag med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp för varje månad som du har bott i Sverige. Grundavdraget avrundas uppåt till närmast hela 100-tal kronor.

Referens: Skatteverket