Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon F

 
F-skattsedel
FA-skatt
Fackförbund
Factoring
Faktura
Fakturabelåning
Fakturametoden
Fakturering
FAR SRS
Fast börstendens
Fast egendom
Fast kostnad
Fast tendens
Fast växelkurs
Fasta priser
Fastighet
Fastighetsbok
Fastighetsinteckning
Fastighetsskatt
Fattigdomsstrecket
FED
Federalism
FIFO – First in first out
Fill and kill
Fill or kill
Final dividend
Financial futures
Finansbolag
Finanser
Finansiell balans
Finansiell benchmarking
Finansiella instrument
Finansiellt institut
Finansiellt sparande
Finansiering
Finansieringsanalys
Finansinspektionen
Finanskrisen
Finansmarknad
Finansnetto
Finanspolitik
Finansutskottet
Firmatecknare
Fiskala skatter
Fixed bond
Flagging
Flau
Flexibla mekanismer
Flexicurity
Float
Fluktuera
Flytande valuta
Fond
Fondaktie
Fondandel
Fondavdelning
Fondbestämmelser
Fondbevis
Fondbolag
Fondbyte
Fondbörs
Fondemission
Fondförmögenhet
Fondförvaltare
Fondkommissionär
Fordonsskatt
FOREX Bank AB
Forfall
Forward
Fossila bränslen
FoU
Fredsplikt
Fri prissättning
Frihandel
Frihandelsområde
Friktionsarbetslöshet
Frivilliga exportbegränsningar
Full sysselsättning
Fullmakt
Fundamental analys
Fusion
Futures
Fysiska personer
Förbehållsbelopp
Förbundsavtal
Företag
Förenklat årsbokslut
Företagsrekonstruktion
Förfall
Förfallen obligation
Förfallen kupong - se Förfallen obligation
Förfallotid - se Förfallen obligation
Förfallodagen - se Förfallen obligation
Förskottsbetalning
Förmånsrätt
Förmögenhetsförvaltning
Förmögenhetsskatt
Förnyelsebar energi
Förseningsavgift
Förstahandsmarknad
Försäkring och fondförsäkring
Förvaltningsberättelse
Försörjningsbalans
Försörjningsbörda
Förvärvsarbetande
Förvärvsfrekvens
Förädlingsindustri
Förädlingsvärde
Fåmansbolag
Färs & Frosta Sparbank
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Pixabay

 

Finansiell balans är ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi. Den finansiella balansen visar transaktioner i form förändringar av tillgångar och skulder gentemot omvärlden och består av direkta investeringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat, övriga investeringar och valutareserv. Finansiell balans är en del av betalningsbalansen.

Referens: Wikipedia