Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Bild: Pinetrest

 

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Vårt arbete handlar om att ge ut pengar och se till att de behåller sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik. Målet är att hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Vi ska också se till att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

Referens: Sveriges Riksbank