Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon Å

 
Ålderspensionssystemet
Årslön
Årsredovisning
Återbetalningsförmåga
Återbäring
Återförsäkring
Återförsäljare
Återköpsvärde
Återinvesterad aktieutdelning
Återlösbar
Återtagandeförbehåll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Att vara återförsäljare betyder att du köper in produkter från andra företag för att sälja vidare. Du är då återförsäljare för det andra företaget. Det är ett risktagande för du behöver kapital för att köpa in produkter men det betyder också att du gör en vinst då du säljer dem dyrare än du köpte in.

Referens: Bolagslexikon