Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lexikon A

 
A-aktie
A konto
A-skatt
ABC-kalkyl
ABL
Accept
Accounting Department
Accounts receivable
Ackord
Ackreditering
Ackumulera
Ackumulerad inkomst
Ackvisition
Acta
Affärsbank - se Bank of commerce
Affärsdatum
Affärsängel
Affärsängelnätverk
Affärshändelse
Affärsidé
Affärsplan
Affärsportfölj - se Portfölj
Affärssystem
Affektionsvärde
After market
Agentur
Aggregerad efterfråga
Agio
Aggregering
Ajournera
Aktie
Aktieägaravtalet
Aktieägare
Aktieägarförteckning
Aktieägartillskott
Aktiebok
Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Aktiebolagsregister
Aktiebrev
Aktiefond
Aktieindex
Aktieindexlån
Aktieindexobligation
Aktiekapital
Aktieklubb
Aktiekurs
Aktielån
Aktiemarknadsbolag
Aktieobligation
Aktieoption
Aktieportfölj
Aktiespararna
Aktieteckning
Aktietermin
Aktieutdeling
Aktiv eller passiv näringsverksamhet
Aktiv förädling
Aktiv risk
Aktivitetsindex
Aktivitetsstöd
Aktivsida / Aktiva
Aktuell kurs
A-listan
All time high – ATH
Allegat
Allemansfond
Allemanssparande
Allmän försäkring
Allmän jämvikt
Allmän löneavgift
Allmän pensionsavgift
Allmänna arvsfonden
Allmänna avdrag
Allmänna mål
Allmänna rådet
Allmännyttigt bostadsföretag
Allokering
Alternativkostnad
Amerikansk option
AMEX
Amortering
Amorteringsplan
Amorteringsbelopp
Anbud
Andelsvärde
Andrahandsmarknad
Anläggningstillgångar
Annual closing
Annual dividend
Annual general meeting
Annual report
Annuitetslån
Annuitetsmetoden
Anskaffningsutgift
Anskaffningsvärde
Anstånd
Ansvarsförbindelse
Ansvarsförsäkring
Ansvarsfrihet
Antidumpningstullar
Antidumpningsåtgärder
Anzcerta
Apec
Apportegendom
Apportemission - se Apportegendom
Appreciering
Arbetsför befolkning
Arbetsför ålder
Arbetsgivaravgift
Arbetsgivardeklaration
Arbetsgivare
Arbetsgivarorganisation
Arbetskostnad
Arbetskraft
Arbetskraftsdeltagande
Arbetskraftsintensiv
Arbetskraftsinvandring
Arbetslös
Arbetslöshet
Arbetslöshetsförsäkring
Arbetslöshetskassa
Arbetsmarknaden
Arbetsmarknadsavgift
Arbetsmarknadspolitiska program
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Arbetsproduktivitet
Arbetstagare
Arbitrage
Arrende
Arvode
Arvsskatt
ASEAN
Asked price
Assets
Association / Sammanslutning
Assurans
ATA-carnet
ATP
Attac
Attestera
Attract40
Auktion
Auktorisation
Auktoriserad revisor
Autogiro
Automatkontering
Avans
Avanza
Avbetalningsköp
Avbetalningsplan
Avdragsrätt
Avgift
Avhysning
Aviseringsavgift
Avista
Avkastning
Avkastningsfond
Avkastningskurva
Avkastningspapper
Avkastningsvärde
Avknoppning
Avräkning
Avräkningsnota
Avskrvning
Avskrivning på byggnader
Avskrivning på inventar
Avsättning
Avslut
Avslutsdag
Avstämningsbolag
Avstämningsdag
Avstämningsdag – Skattekonto
Avsättning
Avtalsförsäkringar
Avtalpension
Avtalsperiod
Avtalsrörelse
Avyttra
Avyttringstidpunkt
Äganderätt
 
 

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag)

Bild: LKAB

 

Långt upp i norra Sverige, ovanför polcirkeln bryter LKAB en av världens rikaste järnmalmsfyndigheter. Sedan starten 1890 har vi levererat järnmalmsprodukter för den globala stålmarknaden.

Det började med en ekorrjakt utanför Masugnsbyn, nära Junosuando i Tornedalen. I alla fall om man får tro sägnerna. Där hade bonden Lasun Lassi (Lars Larsson) hittat en besynnerlig svart stenbit. Året var 1642. Stenen, som visade sig vara järnmalm, tog han med sig till köpmännen i Torneå. Upptäckten rapporterades vidare, bland annat till rikskanslern Axel Oxenstierna. Det blev startskottet för gruv- och brukshistorien i Malmfälten och så småningom gruvföretaget LKAB.

Bolaget bildades 1890 och har under mer än ett sekel varit en viktig kugge i svensk exportindustri och industriell utveckling. Lika länge har bolaget agerat pålitlig leverantör och samarbetspartner till den europeiska stålindustrin.

Avgörandet för LKAB:s konkurrenskraft vid förra sekelskiftet var effektiva transporter från gruvorna i norr till kunderna i Europa. Redan två år innan LKAB bildades, på Viktoriadagen den 12 mars 1888, anlände det första malmtåget från Malmberget till den nyuppförda malmhamnen i Luleå. Fjorton år senare, 1902, var hela LKAB:s gruvverksamhet sammanlänkad via järnväg från Luleå i söder till Narvik i norr.

Referens: LKAB