Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lukrativ

 

Ekonomiskt lönande.

Om företagsbegreppet ofta förstås väldigt snävt, gäller detsamma i en mycket högre grad begreppet "ekonomi". Väldig många, äveninom företagsekonomin, verkar anse att ekonomi helt enkelt är den sfar eller plats där marknadsutbyten sker. Dette är dock inte sant. Ekonomi omfattar en mycket större sfär, där de direkt monetära aspekterna endast beskriver en del. Vi kan konstatera, med den amerikanske antropologen Marshall Sahlins or, att ekonomi äre en fråga om utbyte generellt, helt oberoende av huruvida dessa utbyten leder till saker som "vinst" eller "värdekjedor". Att städa någons hus for pengar är ett utbyte, ett relativt enkelt marknadsekonomisk sådant, och ofte tror man att det är detta slags utbyten som är de sant ekonomiska. Men att ge en gåva till ett barn är också ett utbyte, fastän det inte skapar någon profit.

Les mer här!

Referens: Finansportalen