Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lösen/ Lösenpris

 

När optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att köpa/sälja den underliggande varan.

 

Lösenpris

Det förutbestämda pris som optionsinnehavaren har rätt att köpa den underliggande varan för.


Referens: Finansportalen