Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Löpande priser

 

De faktiska priser eller värden som gäller vid en viss tidpunkt redovisade utan att ta hänsyn till inflationen. Redovisning i fasta priser tar hänsyn till prisförändringar och är därmed mer användbara för jämförelser över tiden.

Referens: Ekonomifakta