Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Löntagarfonder

 

En typ av fonder som infördes i början på 1980-talet. Innebar i korthet att fackliga organisationer kunde öka sitt inflytande över de privata företagen för att så småningom överta ägandet. Löntagarfonderna avskaffades 1992.

Referens: Ekonomifakta