Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Löneskatt

 

Refererar ofta till den särskilda löneskatten på pensionskostnader, vilket är en skatt som arbetsgivare betalar på de anställdas pensionsförmåner. Uppgår till 24,26 procent. Ibland används termen också i mer allmän betydelse som en gemensam benämning på socialavgifter , allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Referens: Ekonomifakta