Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lönesamtal

 

Ett uppföljande och framåtsyftande samtal mellan chef och medarbetare om lön och motprestation.

Referens: Ekonomifakta