Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lönerevision

 

Tillfälle då löner ses över och omprövas. Betecknar ofta slutpunkten i en process där prestationer bedöms mot ställda mål.

Referens: Ekonomifakta