Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Löneglidning

 

Lönestegringar vid sidan om avtalen.

Referens: Ekonomifakta