Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lönebildning, lokal

 

Lönebildningen utgår från det enskilda företaget, som har full frihet att koppla lönesättningen till företagets affärsverksamhet. Eventuella avtal om löner är sifferlösa.

Referens: Ekonomifakta