Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her!



 

 
 

 


Likviditetsöverskott

 

Tillgång till likvida medel vid periodens början.

Referens: Ekonomifakta