Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Likviditetsfällan

 

Likvida medel är sådana tillgångar som relativt snabbt kan omvandlas till pengarLikviditet innebär tillgången till likvida medel. Likviditetsfälla är en situation där penningpolitiken inte får någon effekt, företagen svarar inte på ökad penningmängd eller lägre ränta.

Referens: Ekonomifakta