Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Likviditet

 

Tillgången på likvida medel, i förhållande till skulderna. Ofta använt för att ange ett bolags betalningsförmåga på kort sikt.

Referens: Ekonomifakta